Ιδρυτική διακήρυξη Αρχών Θέσεων και Δεσμεύσεων

Προλογος

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Με αυτή την Διακήρυξη συμφωνούμε, στις Αρχές, τις Αξίες, τις Θέσεις και τις Δεσμεύσεις του νέου αυτοδιοικητικού συνδυασμού «Συνδημότες Δήμου Σικυωνίων».

Υποχρέωσή μας είναι να ενώσουμε δυνάμεις, για να αποκαταστήσουμε τους θεσμούς και να προχωρήσουμε στην ουσιαστική επανένωση του Δήμου, με μοναδικό στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων μας, ως τοπικής κοινωνίας.

1. Οι αρχές μας

Τα τελευταία χρόνια η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα υφίσταται τις συνέπειες μίας λανθασμένης πορείας, της οποίας τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι η κατάλυση της ευνομίας και της ευταξίας, η απαξίωση του συνόλου των θεσμών, η διαφθορά, η διαπλοκή και οι πελατειακές σχέσεις.

Όλα αυτά διαμορφώνουν ένα σύστημα γραφειοκρατίας, ένα σύστημα αντιπαραγωγικό, το οποίο εξολοθρεύει οποιαδήποτε προσπάθεια ανάπτυξης και ενισχύει την αδιαφάνεια και την κατασπατάληση πόρων του Δήμου.

Θεωρούμε υποχρέωση και καθήκον μας να σχεδιάσουμε την δημιουργία ενός σύγχρονου, πρωτοποριακού και ευρωπαϊκού Δήμου, που θα είναι και πάλι στην υπηρεσία όλων των πολιτών.

Απευθύνουμε σήμερα πρόσκληση σε όλους όσοι, όπως εμείς, πιστεύουν σε έναν ισχυρό Δήμο, η λειτουργία του οποίου θα διαπνέεται από τα χαρακτηριστικά της πρωτοβουλίας, της αλληλεγγύης, της διαφάνειας, της ενότητας, της καινοτομίας και της υπεύθυνης ηγεσίας.

Πιστεύουμε σε μια εναλλακτική πολιτική, με νέα θεώρηση για την Αυτοδιοίκηση, με σύγχρονο τρόπο σκέψης και ριζοσπαστικές ιδέες.

Προσυπογράφουμε ότι θα εργαστούμε για έναν Δήμο που θα είναι πρότυπο όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη.

Θα αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που προβλέπει ο νέος νόμος για την Αυτοδιοίκηση, δίνοντας τον λόγο στους δημότες. Θα ενισχύσουμε την λαϊκή κυριαρχία μέσω πρωτοβουλιών για δημοψηφίσματα, με την δημιουργία δημοτικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ο κάθε δημότης θα μπορεί να ψηφίζει, μέσα από το κινητό του, άμεσα και γρήγορα, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής μας.

Πιστεύουμε στην ανάγκη βασικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς και διαπλοκής.

Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Δήμου θα απελευθερώσει δυνάμεις, που είναι σε θέση να τον ξαναβάλουν σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης, μέσα στο ελληνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Ο συνδυασμός «Συνδημότες Δήμου Σικυωνίων» απλώνει το χέρι σε όσους πιστεύουν, ότι η πρόοδος επιτυγχάνεται όταν κάθε δημότης έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις δεξιότητές του, να εργαστεί σε ένα υγιές περιβάλλον, να παράξει πλούτο, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να υπηρετήσει το κοινωνικό σύνολο. Τότε και μόνο τότε, ο Δήμος θα έχει την ευκαιρία να προχωρήσει με ασφάλεια προς το μέλλον.

2. Το Όραμά μας

Το Όραμά μας είναι να κάνουμε τον Δήμο Σικυωνίων έναν σύγχρονο, πρότυπο, ευρωπαϊκό Δήμο, που θα τον διαπνέουν τα χαρακτηριστικά της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας.

Θέλουμε έναν Δήμο ευέλικτο και παραγωγικό, στην υπηρεσία του δημότη.

Δηλώνουμε, ότι θα αγωνιστούμε για έναν Δήμο που θα διαχειρίζεται τα έσοδά του με διαφάνεια, που θα ενθαρρύνει και θα ενισχύει αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Ταυτόχρονα θα επιστρέφει τον παραγόμενο πλούτο στους δημότες, με έργα που θα έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο και θα αυξάνουν την προστιθέμενη αξία του.

Προκρίνουμε μία δυναμική και αναπτυξιακή πορεία, η οποία θα αξιοποιεί το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου μας, τις δυνατότητές του, καθώς και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα.

3. Οι αξίες μας

ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ: Κάθε προσωπικός στόχος επιτυγχάνεται μόνο όταν περιλαμβάνεται στους στόχους μιας ευρύτερης ομάδας. Όταν το «εγώ», γίνει «εμείς» και οι άνθρωποι που συμμετέχουν, δουλέψουν μαζί και συνεργαστούν, ώστε στο τέλος κάθε μέρας το ισοζύγιο να έχει θετικό πρόσημο για την κοινωνία. Αυτό λέγεται «κουλτούρα ομαδικότητας» και θέλουμε να την μεταδώσουμε στο σύνολο των δημοτών μας. Γι’ αυτό, μεταξύ άλλων, θα συστήσουμε ομάδες εργασίας και με τον τρόπο αυτό θα επιτύχουμε να βελτιώσουμε την απόδοσή μας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ: Ο επαγγελματισμός είναι ένας από τους θεμελιώδεις λίθους της κοινωνικής ζωής. Δεν θα παίρναμε στο σπίτι μας να κάνει μια δουλειά ένας ηλεκτρολόγος ή ένας υδραυλικός που δεν είναι επαγγελματίας.

Τι σημαίνει επαγγελματισμός; Σημαίνει ότι συνάπτω ένα συμβόλαιο τιμής, το οποίο με δεσμεύει να εκπληρώσω μια δράση με χρονοδιάγραμμα, στόχους, μέσα, μεθόδους και σχέση κόστους – αποτελέσματος. Στο τέλος της ημέρας πρέπει να εξηγήσω και να αποδείξω πώς διαχειρίστηκα το κεφάλαιο που μου παραχωρήθηκε και τί αποτέλεσμα έφερα. Να είστε βέβαιοι ότι αυτό θα εφαρμοστεί, σε όλο το φάσμα της διοίκησης του Δήμου.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Το χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός ακέραιου πολίτη είναι ότι δεν διαχωρίζει τα μικρά από τα μεγάλα ζητήματα της καθημερινότητας. Δεν θα πετάξει το μπουκαλάκι του νερού όπου βρει, αλλά θα αναζητήσει τα σημεία ανακύκλωσης. Θα ψάξει να βρει τον επόμενο άδειο κάδο, αντί να αφήσει τα σκουπίδια στον πρώτο που θα συναντήσει και θα είναι γεμάτος. Η ακεραιότητα χαρακτηρίζει την καθημερινότητά του.

ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ: Κάθε άνθρωπος ευημερεί, όταν βρεθεί σε ένα περιβάλλον όπου θα μπορεί να αναδείξει τις δυνατότητές του, και να τις θέσει στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου.  Ωστόσο, πολλοί συγχέουν την ισότητα με την ισοπέδωση, και τις δυνατότητες με τις ευκαιρίες. Στον Συνδυασμό «Συνδημότες Δήμου Σικυωνίων» πιστεύουμε στην ανάγκη δημιουργίας ενός συστήματος αξιοκρατίας και συνεχούς αξιολόγησης, που θα ξεχωρίζει, τον ικανό από τον ανίκανο, και τον εργατικό από τον αδιάφορο. Η ακολουθούμενη μέχρι τώρα τακτική είναι και άδικη και αντιπαραγωγική.
Γι’ αυτό, θα δημιουργήσουμε διαδικασία αξιολόγησης των εργαζομένων του Δήμου, προκειμένου να τους δώσουμε κίνητρα για να εξυπηρετήσουν ακόμα καλύτερα τον Δημότη. Πρόκειται για συστήματα αξιολόγησης, τα οποία έχουν λειτουργήσει σε διεθνές επίπεδο και θα τα εφαρμόσουμε σε όλες τις βαθμίδες της διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου.

ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ: Πολλοί θεωρούν πως οι πολίτες δεν είναι έτοιμοι να σε ακούσουν αν μιλήσεις με ειλικρίνεια, γι’ αυτό και στην πολιτική δεν πρέπει να λες αλήθειες. Αυτό είναι ψέμα. Μόνο η ειλικρίνεια σώζει, γιατί μόνο αυτή καλλιεργεί σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στη δημοτική αρχή και τους δημότες. Αλλά πρέπει να ξέρεις και πώς να πεις την αλήθεια. Μπορείς ή να τρομάξεις, ή να πείσεις. Το μόνο που δεν μπορείς να κάνεις είναι να κρυφτείς πίσω από αυτήν και να υποχωρήσεις απέναντι στα προβλήματα, αφήνοντας το σύστημα να σε διαβάλλει. Οι «Συνδημότες Δήμου Σικυωνίων» πιστεύουμε ακράδαντα, ότι η ειλικρίνεια είναι η μόνη μέθοδος πολιτικής συμπεριφοράς που οδηγεί σε ένα υγιές περιβάλλον.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Αναζητούμε διαρκώς τρόπους να καινοτομούμε. Δεν θα ανακαλύψουμε, φυσικά, τον τροχό, αλλά θα μελετήσουμε τα επιτυχημένα παραδείγματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, για να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να ταιριάξουμε ένα επιτυχημένο σύστημα, στο δικό μας περιβάλλον. Πως θα εκμεταλλευτούμε τις καινοτόμες ιδέες, οι οποίες είναι ο μόνος τρόπος να επιβιώσουμε ως Δήμος στην παγκόσμια κοινότητα. Σκεφτόμαστε παγκόσμια, δρούμε τοπικά.

Και εδώ μπαίνει το μεγάλο στοίχημα. Να ανατρέψουμε το Brain-drain, την διαρροή μυαλών, και να ξαναφέρουμε πίσω τα παιδιά μας, που έφυγαν γιατί δεν βρήκαν εδώ χώρο, ούτε να εργαστούν, ούτε να εκφραστούν. Αυτούς τους ανθρώπους θα τους αναδείξουμε και σε θέσεις εξουσίας.

Εξωστρέφεια, αισθητική, καινοτομία, υπεύθυνη ηγεσία: αυτοί θα είναι οι πολιορκητικοί κριοί, με τους οποίους θα διαλύσουμε κάθε παλαιολιθικό μηχανισμό, που μας καθηλώνει.

ΕΥΘΥΝΗ: Ο Καζαντζάκης, μας έχει διδάξει ότι πρέπει να αγαπάμε την ευθύνη. Γιατί τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει στην ζωή μας, αν αδιαφορούμε για την πόλη μας, για το χωριό μας, για την γειτονιά μας, για τον διπλανό μας. Όταν δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη να καλλιεργήσουμε και να υποστηρίξουμε το πρότυπο του υπεύθυνου δημότη, ουσιαστικά υπονομεύουμε την ίδια την δημοκρατία.

Πολλοί πιστεύουν πως η ευθύνη και η συμμετοχή στα «κοινά» αρχίζει και τελειώνει με την συμμετοχή στις εκλογές. Για εμάς, όμως τότε ακριβώς είναι που ξεκινά, ενώ στην πραγματικότητα δεν σταματά ποτέ. Θεωρούμε ότι κάθε δημόσια παρέμβαση έχει αντίκτυπο στον άνθρωπο. Για αυτό, δεν θέλουμε να δουλεύουμε για τον δημότη, αλλά, μαζί με τον δημότη.

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

4. Οι δεσμεύσεις μας

Η τοπική αυτοδιοίκηση ζητά μεγαλύτερες αρμοδιότητες και περισσότερους πόρους. Ζητά επίσης την ανεξαρτησία της από την κεντρική εξουσία. Αυτό είναι σωστό και δίκαιο, υπό την προϋπόθεση πως οι τοπικοί άρχοντες θα διασφαλίσουν ότι διοικούν τον Δήμο με βάση τη λογική, με ξεκάθαρες διαδικασίες και κυρίως διαφάνεια, σε προθέσεις, πράξεις, δαπάνες και αποτέλεσμα.

Για εμάς το κρίσιμο σημείο στην διοίκηση του Δήμου είναι η εξυπηρέτηση του δημότη, πρώτα και πάνω απ’ όλα. Γι αυτό είναι απαραίτητο το οριστικό σπάσιμο του γόρδιου δεσμού της γραφειοκρατίας και των ατελέσφορων ελεγκτικών μηχανισμών.

Προωθούμε τον επανασχεδιασμό κάθε διαδικασίας στον Δήμο, ώστε να γίνεται γρήγορα και αποδοτικά για το δημότη και την επιχείρηση.

Καθιερώνουμε την καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να εξυπηρετούνται πλήρως, με ψηφιακή πιστοποίηση και παραχώρηση ψηφιακής υπογραφής σε όλους τους δημοτικούς υπαλλήλους.

Θέτουμε ως στόχο να πάψουν οι δημοτικοί υπάλληλοι να είναι οι κλητήρες του Δήμου και να διακινούν άσκοπα έγγραφα. Με τέτοια εργαλεία θα αναβαθμίσουμε το κύρος του δήμου και θα κάνουμε την ζωή μας πιο εύκολη.

Αυτές είναι καθημερινές πρακτικές σε δεκάδες Δήμους, σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη, όπου οι ηγεσίες τους είχαν βούληση για ριζοσπαστικές αλλαγές και σύγκρουση με τα κακώς κείμενα!

5. Περιβάλλον & Αειφόρος ανάπτυξη

Το περιβάλλον αποτελεί διαχρονικό πεδίο αντιπαράθεσης συμφερόντων, αλλά και ιδεολογικών συγκρούσεων. Κάθε άτομο, κάθε νοικοκυριό, κάθε επιχείρηση βολεύεται να συνεχίσει, όπως ήξερε. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Η ανάπτυξη δεν σημαίνει απαραίτητα ρύπανση και υποβάθμιση. Αντίθετα, αυτά τα δύο, μπορούν τις πιο πολλές φορές να συνεχίζουν μαζί. Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας. Πρέπει να είναι καθαρό, αλλά πρέπει και να το χαιρόμαστε, να ζούμε μέσα σε αυτό ως κανονικοί και όχι αποστειρωμένοι άνθρωποι.

Η αειφόρος ανάπτυξη πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες μιας κοινωνίας σε ενεστώτα χρόνο, χωρίς να ξοδεύει το κεφάλαιο των μελλοντικών γενεών. Η αειφόρος ανάπτυξη εξελίσσεται σε τρία επίπεδα: στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Για να πετύχουμε την ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα τρία επίπεδα, είναι απαραίτητο να παραμένουμε προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει ως χώρα, έναντι της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της παγκόσμιας κοινότητας.

6. Διαχείριση απορριμάτων

Στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, οφείλουμε να δώσουμε προτεραιότητα στην Ανάπτυξη Εθνικού Προγράμματος Ανακύκλωσης, με διαχωρισμό στην πηγή. Κάθε μέρα που περνά, οι πολίτες συνειδητοποιούν πόσο σημαντική είναι η ανακύκλωση στην πηγή. Παρ όλα αυτά, έχουμε πολύ δρόμο ακόμη να διανύσουμε, μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Υπάρχει ο νέος Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων, ο οποίος έχει στόχο να προσαρμόζει τα συστήματα ανακύκλωσης, με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και κάθε ξεχωριστής ομάδας αποβλήτων.

Έτσι βοηθά τους πολίτες να ανακυκλώνουν, γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά.

Για τους Συνδημότες Δήμου Σικυωνίων η ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων είναι το πιο σημαντικό βήμα, στην προσπάθειά μας να σχεδιάσουμε περιβαλλοντικές πολιτικές.

Δεν υπάρχει άλλος τρόπος ώστε να μειωθεί ο όγκος των αστικών αποβλήτων και να ανακτηθούν τα ανακυκλώσιμα προϊόντα. Το ίδιο ισχύει και για τις μονάδες κομποστοποίησης, οι οποίες δεν μας βοηθούν μόνο να αποδομήσουμε ορισμένους τύπους αποβλήτων, αλλά και να αξιοποιηθούν από τους παραγωγούς, εμπλουτίζοντας την καλλιεργήσιμη γη.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ & ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο είναι ο χάρτης πάνω στον οποίο κάθε δήμος οφείλει να σχεδιάζει την στρατηγική της ανάπτυξής του. Ο Δήμος μας δεν έχει Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, και γι αυτό είναι αδύνατον να υλοποιηθεί οποιοσδήποτε σχεδιασμός, για το μέλλον του τόπου μας.

Μέχρι σήμερα, η έννοια της πολεοδόμησης σήμαινε ένταξη στο σχέδιο πόλης περιοχών, οι οποίες κτίζονταν άναρχα και με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές. Αλλά για μια δημοτική αρχή που θέλει να βλέπει μπροστά, η πολεοδόμηση πρέπει να προβλέπει τις οικιστικές ανάγκες της επόμενης 20ετίας. Αυτό σημαίνει χωροθέτηση νέων περιοχών οικιστικής ανάπτυξης.

Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν Δήμο που θα μεγαλώσει, και θα γίνει πόλος έλξης. Όχι μόνο για παιδιά μας που θα παλιννοστήσουν, αλλά και για κάθε άλλον άνθρωπο, που θα βρει εδώ ένα περιβάλλον υγιές, ώστε να αναπτύξει τις επαγγελματικές του δράσεις ή να μετοικήσει.

Στην Χωροταξία και την Πολεοδόμηση, μπορούμε να βρούμε ένα παράδειγμα για το πόσο σημαντικό είναι να σταθμίσουμε σωστά, όλα όσα έχουν σχέση με την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη.

Στον Συνδυασμό μας πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο:

  • να μην εμποδίσουμε τις επόμενες γενιές να διατηρήσουν τις δικές τους επιλογές στην διαχείριση της γης.
  • να ορίσουμε χρήσεις γης, εξασφαλίζοντας ωστόσο ότι κάθε ιδιοκτησία, θα έχει αναλογική συμμετοχή, στις κοινές υποχρεώσεις ανάπτυξης.
  • να δώσουμε κίνητρα για την δημιουργία παραδοσιακών οικισμών, ήπιας ανάπτυξης, ειδικά στην ορεινή και ημιορεινή ζώνη του Δήμου, που θα αντικαταστήσει την άναρχη και άχρωμη αστική δόμηση.
  • να συνεννοηθούμε, ώστε να απαλλοτριώσουμε ιδιωτικές εκτάσεις -όπου είναι εφικτό- για να αυξήσουμε το αστικό πράσινο. Αυτές οι απαλλοτριώσεις θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα των πολεοδομικών προστίμων, αλλά και από χορηγίες.

Αυτοί οι χορηγοί θα είναι οι σύγχρονοι ευεργέτες του Δήμου, που θα αγοράζουν παλιά και εγκαταλελειμμένα κτίρια. Κάποια θα τα ανακατασκευάζουν και κάποια άλλα θα τα γκρεμίζουν για να τα κάνουν πάρκα, χώρους αναψυχής, πολιτισμού και αθλητικών δράσεων.

7. Ενέργεια

Στην διαχείριση της Ενέργειας κρύβεται το μέλλον όλου του πλανήτη. Αλλά αυτό το μέλλον διακυβεύεται, όσο επιμένουμε σε αναχρονιστικές μεθόδους παραγωγής ενέργειας ή την σπαταλάμε, σαν να είναι οι πόροι της ατελείωτοι. Τι χρειάζεται να κάνουμε; Απλά, αλλά σημαντικά πράγματα!

Δεσμευόμαστε να αποτυπώσουμε όλες τις ενεργειακές καταναλώσεις του Δήμου, ώστε να έχουμε πραγματική εικόνα και να προχωρήσουμε στην μείωσή τους. Ταυτόχρονα, να δημιουργήσουμε μονάδες και κοινότητες παραγωγής ενέργειας, αξιοποιώντας ανανεώσιμες πηγές. Θέτουμε ως στόχο το 2027, ο Δήμος Σικυωνίων να έχει μειώσει κατά 50% τις ανάγκες του, και να είναι ενεργειακά αυτόνομος.

8. Τρίτη ηλικία

Είμαστε μια χώρα που γερνά. Γενικότερα, οι δυτικές κοινωνίες είναι κοινωνίες που γερνούν. Την ίδια στιγμή το προσδόκιμο της ζωής αυξάνεται συνεχώς.

Αυτό δεν αποτελεί μόνο βιολογικό φαινόμενο, αλλά και κοινωνικό, γιατί συνδέεται με άλλους παράγοντες, όπως η περίθαλψη.

Τα τελευταία χρόνια οι ηλικιωμένοι ζουν βλέποντας τις συντάξεις τους να μειώνονται, και τις παροχές στον τομέα της Πρόνοιας να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα. Ακόμα χειρότερο είναι πως οι άνθρωποι αυτοί μένουν μόνοι τους, χωρίς κάποιον να τους φροντίζει. Τα παιδιά τους φεύγουν, ακόμα και εκτός της χώρας μας.

Αυτή η νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, ο συνδυασμός μοναξιάς και φτώχειας, πρέπει να αλλάξει την αντίληψή μας για το πως θα βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής αυτών των ανθρώπων.

Χρειάζεται δηλαδή η τοπική αυτοδιοίκηση, να καλύψει το κενό που αφήνει το κράτος, στον τομέα της πρόνοιας.  Ευτυχώς, η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει να διορθώσουμε τα κενά της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού και πόρων.

Αυτό, όμως, που χρειάζεται περισσότερο ένας ηλικιωμένος άνθρωπος είναι να ξαναδώσουμε ζωή στον τόπο μας. Να δώσουμε κίνητρα και ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους που έχουν απομείνει να μην φύγουν και σε όσους το έχουν κάνει, να γυρίσουν πίσω.

Η πρωταρχική φροντίδα μας, λοιπόν, θα έχει στόχο να επιτρέψει στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας να ζουν μια ανεξάρτητη ζωή, με την δική τους οικογένεια, μέσα στην δική τους κοινότητα, αντί να αποκλείονται και να αποκόπτονται από όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

9. Πολιτισμός

Το 1972 στην Φινλανδία έγινε μια διάσκεψη που αφορούσε τις εφαρμογές της πολιτιστικής πολιτικής στην Ευρώπη. Εκεί καθορίστηκε ως αναγκαία, η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την κεντρική εξουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Στο πλαίσιο εφαρμογής αυτών των αποφάσεων τις δεκαετίες του 80 και του 90 ζήσαμε στην Ελλάδα, την έκρηξη των πάσης φύσεως φεστιβάλ και εκδηλώσεων, την δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, και τα περίφημα πολιτιστικά καλοκαίρια.

Αλήθεια, όμως! Τι πρόσφεραν αυτά στο πολιτιστικό ισοζύγιο κάθε δήμου; Υπήρξε ένα οργανωμένο σχέδιο για την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής μας κουλτούρας; Όχι!

Από την μια μεριά τα προβλήματα στην στελέχωση των Νομικών Προσώπων, από την άλλη το γεγονός πως τα Νομικά αυτά Πρόσωπα έγιναν φορείς για την εξυπηρέτηση μικροπολιτικών συμφερόντων, δεν έφεραν καρπούς, ούτε ανέδειξαν το πολιτιστικό μας απόθεμα.

Οι Συνδημότες Δήμου Σικυωνίων θέτουν ως πρωταρχικό στόχο τη χάραξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, για την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής μας.

10. Τουρισμός & Αγροδιατροφή

Δεν είναι μυστικό πως η εξέλιξη εμπεριέχει μέσα της την εξειδίκευση. Το βλέπουμε αυτό όχι μόνο στην επιστήμη, αλλά και στην οικονομία. Ο Τουρισμός παρουσιάζει πολύ μεγάλη εξέλιξη τα τελευταία χρόνια και αυτό προσφέρει νέες δυνατότητες, που συνδέονται με άλλα πεδία της οικονομίας.

Η αγροδιατροφή είναι ένα από αυτά. Παρατηρούμε καθημερινά πόσο σημαντικά προϊόντα προσφέρει η Σικυώνια γη. Κάποια από αυτά, όπως τα φασόλια Φενεού, είναι μοναδικά στον κόσμο, με υψηλή διατροφική αξία. Αντί να διοργανώνουμε πανηγύρια, χωρίς κάποια αναφορά στο τοπικό χρώμα, εμείς δεσμευόμαστε να διοργανώνουμε κάθε χρόνο ένα φεστιβάλ, το Fen-Fest, για να αναδείξουμε το σπουδαίο αυτό προϊόν.

Η ολοκλήρωση του φράγματος του Ασωπού θα δημιουργήσει ένα τουριστικό αξιοθέατο, μοναδικό στην Ελλάδα. Σε ακτίνα μερικών δεκάδων χιλιομέτρων θα δημιουργηθούν τρεις υδάτινοι προορισμοί, τρεις φυσικές και τεχνητές λίμνες, οι οποίες θα μετατρέψουν τον Δήμο Σικυωνίων στην “threelakecity”.

Και βέβαια δεν μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό και αγροδιατροφή, χωρίς να ξανακάνουμε την Στυμφαλία, κανονική λίμνη. Χωρίς να επαναφέρουμε τον χαρακτήρα της και την ακτογραμμή της, χωρίς να την καθαρίσουμε και να την συνδέσουμε με δράσεις αθλητικού και περιπατητικού τουρισμού.

Στις δεκαετίες του 70 και του 80 η ορεινή Κορινθία ήταν ένας παραθεριστικός προορισμός πρώτης γραμμής. Ο λόγος είχε να κάνει με το μικροκλίμα της περιοχής, το οποίο είναι μοναδικό. Γι’ αυτό και η ορεινή και ημιορεινή ζώνη του Δήμου, προσφέρεται για την ενίσχυση του ρεύματος ιατρικού τουρισμού.

Ήδη έχουμε ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο επαφών, για να σχεδιάσουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Ξεκινάμε σήμερα μια μεγάλη προσπάθεια να βάλουμε τον Δήμο μας σε μια νέα εποχή. Απευθυνόμαστε σε όλους τους δημότες, ζητώντας την βοήθειά τους, για  να του δώσουμε  την αίγλη που του αρμόζει. Να φτιάξουμε έναν Δήμο φιλικό και ανθρώπινο, που θα παρέχει υψηλή ποιότητα ζωής στους κατοίκους του. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο. Ξέρουμε ότι δεν μπορεί κανείς να το κάνει μόνος του. Γι’ αυτό καλούμε κάθε συμπολίτη μας, να συμπορευθεί σε αυτή τη προσπάθεια. Γι’ αυτό ζητάμε να ενώσουμε δυνάμεις και να σχεδιάσουμε ένα καλύτερο μέλλον, για τον Δήμο Σικυωνίων.