Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Πρόθεσή μας είναι να κοινοποιούμε οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτήν τη σελίδα έτσι ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε.

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες όπως το όνομα, το επώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνσή σας (email) τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας (κινητό και σταθερό) και τέλος η ταχυδρομική διεύθυνσή σας, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας.

Η ιστοσελίδα sindimotes.com δεν προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται κατόπιν δικής σας συναίνεσης από τη σελίδα sindimotes.com σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που ορίζει ο γενικός κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και οι λοιπές κείμενες νομοθετικές διατάξεις για τη διατήρηση και χρήση των δεδομένων με σκοπό την αμφίδρομη επικοινωνία μας και την ενημέρωσή σας για την πολιτική δράση του Μάρκου Λέγγα.

Τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR αφορούν:

  • στη λήθη (διαγραφή)
  • στη φορητότητα δεδομένων
  • στην εναντίωση
  • στην αλλαγή δεδομένων (διόρθωση)
  • στην ενημέρωση
  • στην πρόσβαση
  • στον περιορισμό της επεξεργασίας

Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα στοιχεία σας δε διαβιβάζονται σε κανένα τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δε συνδέεται με εμάς.

Για την απλή περιήγηση στην ιστοσελίδα sindimotes.com δε συλλέγεται κανένα προσωπικό σας στοιχείο.

Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς σε ασφαλή βάση δεδομένων κατά τη διάρκεια της πολιτικής δραστηριότητας του Μάρκου Λέγγα και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Προστασία Ανηλίκων

Δε συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό.